Thursday, May 4, 2017

🌸 એક ગઝલ ~ દિનેશ દેસાઈ 🌸

એક ગઝલ ~ દિનેશ દેસાઈ હું નૈ પુછું "કેમ?" બસ, તું કહે એમ. ના મૂલ બદલાય, છે હેમનું હેમ. તારું કહ્યું થાય, ના કૈં રહે વ્હેમ. જેવું હતું એ જ - છે જેમનું તેમ. ઓ જિંદગી ચાલ, કરતો રહું પ્રેમ.